Sem varčevalec nekdanje Ljubljanske banke, sredstva sem imel naložena v sarajevski podružnici Ljubljanske banke. Kako pridem do izplačila teh sredstev?

S sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Ališič in drugi proti Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in Makedoniji, št. 60642/08 z dne 16.07.2014 je bilo Republiki Sloveniji naloženo, da mora sprejeti vse ukrepe za poplačilo neizplačanih starih deviznih vlog  (neisplaćenih starih deviznih štednju).  Skladno s to sodbo je bil dne 22.06.2015 sprejet Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/2008 (ZNISESČP), v veljavi od dne 01.07.2015, ki je uredil postopek  v zvezi z izplačilom neizplačanih starih deviznih vlog Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Podružnice v Sarajevu in v Zagrebu. Obveznost za izplačilo je prešla na Republiko Slovenijo, postopek zanjo pa vodi Sklad RS za nasledstvo, javni sklad. Po zakonu imajo upravičenci pravico do poplačila zneska glavnice na dan 31.12.1991 in do izplačila zakonsko predpisanih obresti, ki tečejo vse do izplačila.

Postopek za verifikacijo se začne na zahtevo upravičenca, ki je zahtevku dolžan predložiti določeno dokumentacijo. Poleg kopije osebnega dokumenta, dokazila o imetniku in številki transakcijskega računa za nakazilo sredstev iz neizplačanih starih deviznih vlog je potrebno predložiti tudi kopijo devizne hranilne knjižice oz. druge listine, iz katerih je razviden obstoj in višina terjatve.  V kolikor s temi dokazili upravičenec ne razpolaga, jih je možno naknadno pridobiti pri  posameznih podružnicah Ljubljanske banke d.d.. Sklad RS za nasledstvo na podlagi popolnega in utemeljenega zahtevka za verifikacijo najprej pripravi informativni izračun, zoper katerega je možno v roku 30 dni vložiti ugovor. O ugovoru odloča Sklad RS za nasledstvo, in sicer z odločbo, zoper katero je predvideno sredstvo tožbe pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije. Zakonsko predviden rok za odločitev o zahtevi upravičenca je tri mesece od popolne zahteve za verifikacijo. Rok za izplačilo upravičencu je 30 dni od pravnomočnosti odločbe. 

Zahtevek za verifikacijo je potrebno vložiti do dne 31.12.2017, po tem datumu bo zahtevek kot prepozen zavržen.

Objavljeno, dne 30.11.2016

ODVETNIŠKA DRUŽBA TRŠAN O.P., D.O.O.


Čufarjeva 3
1000 Ljubljana

T: +386 1 438 61 30

Faks:  +386 1 438 61 34

E: dusan.trsan@odvetnik-trsan.si
           
           
           
 

Pravni predpisi

AJPES
Davčna uprava RS

Vrhovno sodišče RS

Evropsko sodišče za človekove pravice
 

ODŠKODNINE

IZTERJAVA TERJATEV

GOSPODARSKI SPORI

DEDOVANJE

LASTNINSKI SPORI
KONTAKT

ODVETNIŠKA DRUŽBA TRŠAN O.P., D.O.O.

Čufarjeva 3
1000 Ljubljana

T: +386 1 438 61 30

Faks. +386 1 438 61 34
dusan.trsan@odvetnik-trsan.si

 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke